Nasi wykładowcy

Naszą kadrę naukową stanowią wyłącznie specjaliści:

Piotr Bodzak - Makler Papierów Wartościowych z uprawnieniami do czynności doradztwa inwestycyjnego (nr licencji 2072). Posiada zdany egzamin CFA Level I. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Do końca 2009 roku makler wydziału operacyjnego Centrali Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska w Warszawie. Posiada uprawnienia maklera giełdowego oraz nadzorującego. Właściciel firmy oraz główny trener. W ciągu istnienia firmy przeprowadził kilkadziesiąt edycji otwartych kursu na maklera papierów wartościowych w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Łodzi, oraz edycje zamknięte dla firm inwestycyjnych, domów maklerskich, a także uczelni wyższych takich jak Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Politechnika Łódzka, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu czy Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. W ramach kursu maklerskiego prowadzi zajęcia z matematyki finansowej, wyceny instrumentów dłużnych, statystyki, technik notowań giełdowych, wyceny wartości firmy oraz wyceny instrumentów pochodnych.

Jan Gaj - Makler Papierów Wartościowych z uprawnieniami do czynności doradztwa inwestycyjnego (nr licencji 2743). Posiada zdany egzamin CFA Level II. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, na której ukończył specjalność Inwestycje kapitałowe. Obecnie kontynuuje naukę na studiach podyplomowych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Egzamin maklerski zdał z najwyższym wynikiem spośród wszystkich osób podchodzących do egzaminu w sesji tj. 209 punktów. Obecnie pracuje w Domu maklerskim Navigator S.A., gdzie zajmuje się przede wszystkim wyceną spółek. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie funduszy inwestycyjnych, a także produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych. Interesuje się doradztwem transakcyjnym, wyceną przedsiębiorstw i negocjacjami w biznesie.

Joanna Barcikowska - koordynator ds. rynków OTC w Wydziale Obsługi Rynków OTC w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. Posiada licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do czynności doradztwa inwestycyjnego (nr licencji 2056) oraz uprawnienia maklera nadzorującego nadane przez GPW S.A. Ukończyła Akademię Ekonomiczną im. O. Langego we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstw i instytucji samorządowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Dziale Nadzoru Właścicielskiego międzynarodowego koncernu HeidelbergCement. Następnie w firmie ICS-GC specjalistka ds. rynku kapitałowego. Obecnie swoje umiejętności zawodowe rozwija w DM BOŚ S.A. Interesuje się wyceną instrumentów finansowych i wyceną przedsiębiorstw. W kierunku tym kształci się na studiach podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Dr Rafał Kusy - adiunkt na Wydziałach Bankowości i Finansów w dwóch szkołach wyższych: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (Członek Rady Wydziału Finansów i Bankowości) Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych. Były pracownik Centralnego Domu Maklerskiego Banku Pekao SA. oraz Warszawskiej Giełdy Towarowej SA., gdzie zajmował się tworzeniem pierwszych giełdowych instrumentów pochodnych. Karierę zawodową w bankowości realizował także w Citibank - Bank Handlowy oraz Banku BPH. Członek rad nadzorczych dwóch spółek z sektora nowoczesnych technologii. Uczestniczył również w tworzeniu strategii rozwoju dla Przedsiębiorstwa Państwowego - Porty Lotnicze. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz MBA (Master of Business Administration) na Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Uczestnik programu ECESP (East Central European Scholarship Program) na Uniwersytecie w Wisconsin " La Crosse (USA) zarządzanym przez Georgetown University w Washington. Tytuł‚ doktora uzyskał‚ w roku 2001 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (tematyka z zakresu inżynierii finansowej).