Kurs maklerski we Wrocławiu

TERMIN

Harmonogram zajęć najbliższej edycji we Wrocławiu

17.08.2019 Matematyka finansowa, wartość pieniądza w czasie. 8 godz.
18.08.2019 Matematyka finansowa, analiza i wycena instrumentów dłużnych, strategie inwestycyjne. 8 godz.
31.08.2019 Podstawy analizy portfelowej. 8 godz.
01.09.2019 Techniki notowań giełdowych - notowania jednolite. 8 godz.
07.09.2019 Techniki notowań giełdowych - notowania ciągłe. 8 godz.
08.09.2019 Analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw. 8 godz.
14.09.2019 Konstrukcja, analiza i wycena instrumentów pochodnych. 8 godz.
15.09.2019 Powtórzenie materiału. 8 godz.
Ogółem: . 64 godz.

Godziny zajęć: dzień szkoleniowy kursu maklerskiego trwa 8 godzin zegarowych; zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9 i kończą o 17.


MIEJSCE KURSU

Centrum szkoleniowe przy ul. Krasińskiego 15a.


SALA SZKOLENIOWA

Podczas trwania szkolenia ogólnodostępne są zimne i ciepłe napoje oraz słodkie przekąski; w budynku obok mieści się także restauracja.