Kurs maklerski w Łodzi

TERMIN

Harmonogram zajęć najbliższej edycji w Łodzi

Matematyka finansowa, wartość pieniądza w czasie. 8 godz.
Matematyka finansowa, analiza i wycena instrumentów dłużnych, strategie inwestycyjne. 8 godz.
Podstawy analizy portfelowej. 8 godz.
Techniki notowań giełdowych - notowania jednolite. 8 godz.
Techniki notowań giełdowych - notowania ciągłe. 8 godz.
Analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw. 8 godz.
Konstrukcja, analiza i wycena instrumentów pochodnych. 8 godz.
Powtórzenie materiału. 8 godz.
Ogółem: . 64 godz.

Godziny zajęć: dzień szkoleniowy kursu maklerskiego trwa 8 godzin zegarowych; zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9 i kończą o 17.


MIEJSCE KURSU

Centrum konferencyjno-szkoleniowe Woodley, ul. Narutowicza 86.


SALA SZKOLENIOWA