Cena kursu obejmuje:

 1. Cykl 8 zajęć po 8 godzin zegarowych odbywających się w 4 kolejne weekendy - zajęcia prowadzone są w klimatyzowanej sali w centrum miasta, podczas zajęć ogólnodostępny catering.
 2. Komplet materiałów i skryptów przygotowanych przez wykładowców do zajęć, zbiory zadań, tablice finansowe.
 3. Podręcznik: K. Jajuga, T. Jajuga „Inwestycje: instrumenty finansowe, inżynieria finansowa” PWN 2005 stanowiący najistotniejszą lekturę zalecaną do egzaminu.
 4. Komplet aktów prawnych obowiązujących do egzaminu na płycie CD.
 5. Wybrane akty prawne, Regulamin Giełdy oraz Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w postaci papierowej.
 6. Możliwość konsultacji z wykładowcą w trakcie oraz po zakończeniu szkolenia.
 7. Możliwość uczestniczenia w dowolnych wybranych zajęciach, dowolnej przyszłej edycji, w dowolnym mieście celem powtórzenia materiału całkowicie nieodpłatnie.
 8. Pomoc przy rozwiązywaniu każdego zadania za pomocą drogi elektronicznej w trakcie trwania kursu oraz po jego zakończeniu.
 9. Pomoc przy pisaniu ewentualnych odwołań, jeśli do zdania egzaminu zabraknie kilku punktów.
 10. Praktyczne porady dotyczące nauki prawa.
 11. Sprawdzona strategia zdawania egzaminu na maklera papierów wartościowych.

Cel kursu

Celem szkolenia jest całościowe przygotowanie do egzaminu na Maklera Papierów Wartościowych. Program zajęć ściśle odpowiada wymaganiom państwowego egzaminu. Zapraszamy także osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę o rynku kapitałowym.

Egzamin maklerski wymaga od kandydatów umiejętności rozwiązywania zadań matematycznych oraz wiedzy z zakresu regulacji prawnych. Organizowany przez nas kurs na maklera obejmuje całość zagadnień potrzebnych do jego zdania.

Sposób nauczania

Cykl szkoleniowy obejmuje 8 spotkań po 8 godzin zegarowych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach od 9 do 17. Grupy liczą około 15 osób. Plan najbliższych edycji dostępny jest w zakładkach Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań oraz Łódź.

Na zajęciach przerabiamy oryginalne pytania z egzaminów maklerskich z lat ubiegłych. Najpierw przekazujemy Państwu kompletną teorię niezbędną do rozwiązywania zadań z danego tematu. Następnie przerabiamy zadania dotyczące omówionych zagadnień. Naszym atutem są doświadczenie oraz jakość naszego kursu, zarówno jego wartość merytoryczna jak i zrozumiała forma przekazu. Materiał przekazujemy w przystępnej i zrozumiałej formie.

Zadania z egzaminów maklerskich cechują się powtarzalnością. Wiele z nich zawiera jednak szczegóły, których znajomość jest konieczna do poprawnego rozwiązania zadania. Dotyczy to szczególnie zadań z technik notowań giełdowych. Omawiamy wszystkie możliwe typy zadań z egzaminów z lat ubiegłych, także te najtrudniejsze. Duża ilość godzin kursu pozwala nam przerobić z Państwem ogromną większość zadań z poprzednich lat. Zapewniamy wszelkie materiały, skrypty oraz podręcznik stanowiący najważniejszą lekturę zalecaną do egzaminu.

Pytania egzaminacyjne dotyczące regulacji prawnych są "słowo w słowo" zaczerpnięte z aktów prawnych. Najlepszą metodą na ich naukę jest kilkukrotne przeczytanie ustaw, które otrzymają Państwo na pierwszych zajęciach. Przekażemy Państwu praktyczne, sprawdzone metody efektywnego czytania ustaw oraz wskażemy, które akty prawne najczęściej występują na egzaminie. Omówiona zostanie optymalna strategia nauki oraz samego zdawania egzaminu.

Nasza kadra naukowa to wyłącznie z doświadczeni specjaliści rynku kapitałowego. W jej skład wchodzą: licencjonowani Maklerzy Papierów Wartościowych oraz wykładowca akademicki. Więcej informacji o prowadzących znajdziecie Państwo w zakładce Prowadzący.

W wyjątkowych przypadkach miejsce lub termin szkolenia mogą ulec zmianie. W takiej sytuacji każdy z uczestników zostanie o tym poinformowany na co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.