Referencje

Poniżej prezentujemy referencje naszych absolwentów, którzy zdali egzamin oraz zgodzili się na upublicznienie swoich danych osobowych. Zaświadczamy, że opinie naszych słuchaczy umieszczamy wyłącznie w oryginale, podpisane własnoręcznie i są to osoby, które rzeczywiście były słuchaczami naszego szkolenia oraz zdały egzamin, co mogą osobiście poświadczyć. Nie budujemy statystyki z osób będących słuchaczami innych kursów, które zdecydowały się u nas jedynie na zakup materiałów bądź testów. Nie umieszczamy anonimowych referencji, jeśli osoba nie wyraziła zgody na upublicznienie swoich danych osobowych. Referencje prezentujemy począwszy od egzaminu w marcu 2011 roku.

Począwszy od października 2016 roku KNF nie podaje już danych osób, które zdały egzamin - w szczególności imion i nazwisk. Z tej przyczyny stworzenie statystyki jest niemożliwe. Prezentujemy wybrane referencje tylko tych osób, które zechciały podzielić się z nami swoim sukcesem i napisały swoją opinię na temat kursu.

MARZEC 2018

Z przyjemnością informujemy, że nasz absolwent Pan Dawid Bojarski uzyskał czwarty najlepszy wynik uzyskując 188 punktów (przed uwzględnieniem odwołań).

Listy referencyjne uczestników kursu, którzy zdali egzamin w marcu 2018

PAŹDZIERNIK 2017

Listy referencyjne uczestników kursu, którzy zdali egzamin w październiku 2017

MARZEC 2017

Z przyjemnością informujemy, że nasz absolwent Pan Arkadiusz Balcerowski uzyskał trzeci najlepszy wynik 180 punktów (pierwszy i drugi wynik ex aequo 181 punktów) a Pani Wanessa Łaska czwarty wynik uzyskując 179 punktów.

Listy referencyjne uczestników kursu, którzy zdali egzamin w marcu 2017 r.

PAŹDZIERNIK 2016

Począwszy od tego egzaminu KNF nie podaje już żadnych danych osób, które zdały egzamin. Z tej przyczyny stworzenie statystyki jest niemożliwe. Prezentujemy referencje tylko tych osób, które zechciały podzielić się z nami swoim sukcesem i napisały swoją opinię na temat kursu. Z przyjenością informujemy, że nasz absolwent Pan Adrian Cieślak uzyskał trzeci najlepszy punktowy wynik na egzaminie.

Listy referencyjne uczestników kursu, którzy zdali egzamin w październiku 2016 r.

MARZEC 2016

Co czwarta osoba (9 spośród 35 osób), która zdała marcowy egzamin jest absolwentem naszego kursu. Do egzaminu podeszło łącznie 160 osób

Listy referencyjne uczestników kursu, którzy zdali egzamin w marcu 2016 r.

PAŹDZIERNIK 2015

Z przyjemnością informujemy, że 13 spośród 38 osób, które właśnie zdały egzamin to absolwenci naszego kursu. Ponadto uczestnik naszego szkolenia zdał październikowy egzamin z najlepszym wynikiem punktowym spośród wszystkich 143 osób, które podeszły do egzaminu. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Listy referencyjne uczestników kursu, którzy zdali egzamin w październiku 2015 r.

MARZEC 2015

Prawie co czwarta osoba, która zdała egzamin, jest absolwentem naszego kursu (18 z 75 osób). Do egzaminu podeszły łącznie 244 osoby.

Listy referencyjne uczestników kursu, którzy zdali egzamin w marcu 2015.

PAŹDZIERNIK 2014

Prawie co czwarta osoba, która zdała egzamin, jest absolwentem naszego kursu (7 z 30 osób). Do egzaminu podeszły łącznie 192 osoby.

Listy referencyjne uczestników kursu, którzy zdali egzamin w październiku 2014 r.

MARZEC 2014

10 spośród 45 osób, które zdały egzamin marcowy, to absolwenci naszego kursu. Do egzaminu podeszło łącznie 227 osób.

Listy referencyjne uczestników kursu, którzy zdali egzamin w marcu 2014.

PAŹDZIERNIK 2013

7 spośród 30 osób, które zdały egzamin, to absolwenci naszego kursu. Do egzaminu podeszło łącznie 166 osób.

Listy referencyjne uczestników kursu, którzy zdali egzamin w październiku 2013.

KWIECIEŃ 2013

7 spośród 56 osób, które zdały egzamin, to absolwenci naszego kursu. Do egzaminu podeszło łącznie 310 osób. Nasi kursanci uzyskali jedne z najlepszych wyników punktowych ze wszystkich osób podchodzących do egzaminu. Oto one:

Jagódka Paweł 195 punktów (drugi najlepszy wynik spośród wszystkich zdających)
Jakubowski Sebastian 173 punkty
Kozłowska Natalia 168 punktów
Lonczak Piotr 190 punktów (czwarty najlepszy wynik spośród wszystkich zdających)
Peszko Bartłomiej 161 punktów
Walczak Bartosz 184 punkty
Kucharski Łukasz 160 punktów

Listy referencyjne uczestników kursu, którzy zdali egzamin w kwietniu 2013.

PAŹDZIERNIK 2012

9 spośród 49 osób, które zdały egzamin, to absolwenci naszego kursu. Wynik pozytywny otrzymało 49 osób z łącznej liczby 300 osób podchodzących do egzaminu.

MARZEC 2012

Co szósta osoba, która zdała egzamim, jest absolwentem naszego kursu (14 z 85 osób). Ponadto nasi kursanci uzyskali najlepsze wyniki punktowe ze wszystkich osób podchodzących do egzaminu.

Będąc szczególnie dumni z osiągnięć naszych kursantów prezentujemy wyniki punktowe:

Agacki Adrian 160 punktów
Bieńkowski Michał 170 punktów
Chanas Krzysztof 170 punktów
Faliszewski Marcin 167 punktów
Gaj Jan 209 punktów (najlepszy wynik spośród wszystkich zdających egzamin)
Kozłowski Michał 193 punkty (trzeci najlepszy wynik spośród wszystkich zdających egzamin)
Łukasik Joanna 183 punkty
Łukomski Jędrzej 160 punktów
Orylski Oliwier 180 punktów
Pławiński Piotr 176 punktów
Rzeczewski Robert 164 punkty
Spertusiak Piotr 164 punkty
Sztaba Piotr 160 punktów

Listy referencyjne uczestników kursu, którzy zdali egzamin w marcu 2012.

PAŹDZIERNIK 2011

Egzamin zdało 5 naszych absolwentów. Wynik pozytywny otrzymało 50 osób z łącznej liczby 324 kandydatów podchodzących do egzaminu w tym terminie.

Listy referencyjne uczestników kursu, którzy zdali egzamin w październiku 2011.

MARZEC 2011

Egzamin zdało 10 naszych absolwentów. Jest to prawie jedna piąta spośród wszystkich osób, które zdały tenże egzamin. Do egzaminu podeszło w sumie 425 osób, z czego wynik pozytywny otrzymały 53 osoby.

Listy referencyjne uczestników kursu, którzy zdali egzamin w marcu 2011.